Bảo dưỡng

 

Miễn phí tiền công bảo dưỡng tại các mốc 1.000 km, 50.000 km và 100.000 km.

   Nhằm đảm bảo xe của bạn vận hành an toàn và ổn định, chúng tôi khuyên bạn nên đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ tại các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền Toyota trên toàn quốc.